NFZ

INFORMACJA DLA GOŚCI NFZ

1. Mając skierowanie z NFZ należy zabrać ze sobą: – dokumentacje medyczną – aktualny dowód ubezpieczenia (legitymację ubezpieczeniową, odcinek renty/emerytury) – rzeczy osobiste – uwzględnić należy również (strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe) – jeżeli chorujemy na schorzenia przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy nam na czas pobytu w uzdrowisku

2. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych -pierwszy osobodzień rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu-zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2009r.)

3. Odpłatność za leczenie w sanatorium dorosłych – Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem), a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Zasady częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowisku za 1 dzień pobytu w/g Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 252 z dnia 29.12.2010 poz 1698). Informację o wysokości stawek pacjent otrzymuje wraz ze skierowaniem. – Opłata klimatyczna (uzdrowiskowa), zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 26. października 2011 r. Uchwała  Nr XIII/68/2011, której wysokość wynosi 4,00 zł za 1 dzień pobytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

4. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do sanatorium kuracjuszy skierowanych przez NFZ – opłata za nocleg 100 zł. / osoba (nocleg + śniadanie). Każdy wcześniejszy przyjazd na leczenie sanatoryjne należy zgłosić telefonicznie do sanatorium wskazanym na skierowaniu.

5. Pacjenci, którzy zostali wypisani przedterminowo z ich winy, bądź samowolnie przerwali kurację zobowiązani są do wniesienia opłaty celem pokrycia kosztów za pustostanie. Pobyty sanatoryjne – 60,00 zł/osobodzień.

6. Usługi dodatkowe płatne (turnus 21 dni)

  • TV – 105 zł
  • Miejsca parkingowe – ilość ograniczona – 10 zł / dzień

7. Nie prowadzimy rezerwacji pokoi.

8. Opłaty za pobyt należy uiścić najpóźniej w drugim dniu pobytu.