Podmiot VITAL MOOR TUR SP. Z O.O, NIP: 672-18-44-174 uzyskał subwencję finansową w kwocie 407 019,90 PLN,
podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.